กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 908 อัตรา

กองทัพอากาศ 908 อัตรา

ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน กองทัพอากาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 908 อัตรา ประจำปี 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 90 อัตรา
– ระดับปริญญาโท 3 อัตรา
– ระดับปริญญาตรี 87 อัตรา

2.บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 818 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 13 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 438 อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 367 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.rtaf-recruit.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.