กรมสรรพากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ต้องผ่าน ก.พ. วุฒิ ป.ตรี 266 อัตรา รับสมัคร 3-27 กุมภาพันธ์

กรมสรรพากร 266 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ต้องผ่าน ก.พ. วุฒิ ป.ตรี 266 อัตรา รับสมัคร 3-27 กุมภาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ , สาขารัฐศาสตร์ , สาขาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ , สาขาเศรษฐศาสตร์ , สาขาการบัญชี , สาขาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ในระดับปริญญาตรี

2.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 80 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ในระดับปริญญาตรี

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ในระดับปริญญาตรี

4.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิเทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ในระดับปริญญาตรี

5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิเทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ในระดับปริญญาตรี

6.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาบัญชี , สาขาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ในระดับปริญญาตรี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.