บริษัท ทีโอที จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563 วุฒิ ป.ตรี 5 ตำแหน่ง รับสมัคร 5 – 24 กุมภาพันธ์

บริษัท ทีโอที จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563 วุฒิ ป.ตรี 5 ตำแหน่ง รับสมัคร 5 – 24 กุมภาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ (บุคคลภายนอก)
– วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , Computer Information , Computer Information , Computer Science , Information Technology and E-Commerce Technology , Internet and Multimedia Engineering หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ตำแหน่ง วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ (บุคคลภายนอก)
– วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า , ไฟฟ้าสื่อสาร , โทรคมนาคม , อิเล็กทรอนิกส์ , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , Computer Information , Computer Information , Computer Science , Information Technology and E-Commerce Technology , Internet and Multimedia Engineering หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.ตำแหน่ง วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ (เฉพาะลูกจ้างนิติบุคคล)
– วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า , ไฟฟ้าสื่อสาร , โทรคมนาคม , อิเล็กทรอนิกส์ , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , Computer Information , Computer Information , Computer Science , Information Technology and E-Commerce Technology , Internet and Multimedia Engineering หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
– ปริญญาตรีทุกสาขา

5.ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภัณฑ์
– ปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://recruit.tot.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.