สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจสายสอบสวน ชาย/หญิง 700 อัตรา เปิดรับสมัครเร็วๆนี้

ตำรวจสายสอบสวน 700 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครตำรวจสายสอบสวน ชาย/หญิง 700 อัตรา เปิดรับรับสมัครเร็ว ๆ นี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.บุคคลภายนอก (เพศหญิง) จำนวน 50 อัตรา
2.บุคคลภายนอก (เพศชาย) จำนวน 50 อัตรา
3.บุคคลภายใน ทุกสายงาน (เพศหญิง/ชาย) จำนวน 400 อัตรา
4.รับบุคคลภายใน เฉพาะผู้ช่วยพนักงานสอบสวน (เพศหญิง/ชาย) จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1.บุคคลภายนอก (คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ)
2.บุคคลภายใน (คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว)
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ว่ารับอายุเกินหรือไม่)
4.ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ส่วนผู้หญิงรอประกาศอย่างเป็นทางการ
5.ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [BMI] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วย ซึ่งเป็โรคต้องห้ามในการสมัครสอบ
6.บุคคลภายนอก ต้องวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต เท่านั้น [ ไม่ต้องจบเนติบัณฑิต ] รัฐศาสตร์บัณฑิต ,รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ,บริหารรัฐกิจ ที่จบกฎหมาย 3 ตัว สมัครไม่ได้ วุฒิอื่น ๆ ที่ไม่ใช่นิติศาสตร์บัณฑิต [นบ.] สมัครไม่ได้
7.ไม่ผู้มีภาระทางทหาร คือผ่อนผันทหาร เป็นทหารเกณฑ์อยู่แล้ว หรือต้องเกณฑ์ทหาร (ผู้ที่ปลดจากทหารเกณฑ์ภายในวันที่บรรจุเป็นตำรวจสามารถสมัครได้ รอประอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)
8.ติดยศ ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ] ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่สอบสวน เงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท รวม 27,920 บาท
9.เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ตอนจบฝึกอบรม (สอบออก)

พนักงานสอบสวน สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบพนักงานสอบสวน มี 150 ข้อ 150 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1
1.ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 30 ข้อ
2.ภาษาไทย 20 ข้อ

ส่วนที่ 2
3.ประมวลกฎหมายอาญา 25 ข้อ
4.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 25 ข้อ
5.กฎหมายลักษณะพยาน 25 ข้อ
6.พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 10 ข้อ
7.ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ

เกณฑ์การสอบผ่าน

ส่วนที่ 1 คณิต 30 ข้อ +ไทย 20 ข้อ รวม 50 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ต้องได้ 30 ข้อ
ส่วนที่ 2 กฎหมาย + อังกฤษ รวม 100 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ต้องได้ 60 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ส่วน [ ตกส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ] จากนั้นเรียงลำดับจากคะแนนมากไปน้อย

คาดเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้ รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ

cr : main.nine100


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.