สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาล วุฒิ ป.ตรี 209 อัตรา รับสมัคร 5 – 28 กุมภาพันธ์

สำนักงานศาลยุติธรรม 209 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาล วุฒิ ป.ตรี 209 อัตรา รับสมัคร 5 – 28 กุมภาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ จำนวน 209 อัตรา
– ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (การทดสอบร่างกายจะมีการแตกต่างกัน)
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์ หรือ สาขารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
– เคยผ่านงานรักษาความปลอดภัย , ปราบปราม , การสืบสวน , การข่าว , งานตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมบุคคล และงานธุรการของสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.