องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่ต้องผ่านภาค ก. 106 อัตรา รับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 106 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่ต้องผ่านภาค ก. 106 อัตรา รับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 5 ตำแหน่ง 35 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 6 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 5 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 14 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 4 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา

2.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 6 ตำแหน่ง 24 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 อัตรา
– ตำแหน่งช่างปูน จำนวน 1 อัตรา

3.ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 47 อัตรา
– ตำแหน่งคนงาน จำนวน 24 อัตรา
– ตำแหน่งคนครัว จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานช่วยกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งคนสวน จำนวน 8 อัตรา
– ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 5 อัตรา
– ตำแหน่งภารโรง จำนวน 3 อัตรา
– ตำแหน่งยาม จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://koratpao.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.