วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาศาสตร์บัณฑิต วุฒิ ม.6 70 อัตรา รับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 70 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาศาสตร์บัณฑิต วุฒิ ม.6 70 อัตรา รับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– บุคคลทั่วไป 56 อัตรา (ทุนส่วนตัว)
– โครงการบุตรข้าราชการตำรวจ 14 อัตรา (ทุนส่วนตัว)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในแผนกการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนกการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
– มีผลหรือกำลังรอผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
– ผู้สมัครต้องมีส่วนไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://nursepolice.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.