กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือก (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.) เป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. 111 อัตรา รับสมัคร 5 – 26 มีนาคม

กรมสรรพากร 111 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือก (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.) เป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. 111 อัตรา รับสมัคร 5 – 26 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) จำนวน 106 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคูณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์) 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคูณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาไฟฟ้ากำลัง , สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาโทรคมนาคม , สาขาเมคคาทรอนิกส์ , สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ , สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม , สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 มีนาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

 


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.