การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง เฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 973 อัตรา รับสมัคร 4 – 18 มีนาคม

การรถไฟแห่งประเทศไทย 973 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง เฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 973 อัตรา รับสมัคร 4 – 18 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
– พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) จำนวน 45 อัตรา
– พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) จำนวน 292 อัตรา
– พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) จำนวน 100 อัตรา
– พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) จำนวน 37 อัตรา
– พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) จำนวน 40 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริการโดยสาร
– พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 20 อัตรา
– พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 157 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า
– พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 9 อัตรา
– พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) จำนวน 5 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล
– วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) ​จำนวน 4 อัตรา
– พนักงานรถจักร 4 (ช่างเครื่องชั้น 2) ​จำนวน 134 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
– วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​จำนวน 24 อัตรา
– พนักงานเทคนิค 4 (ช่างเครื่องกล หรือช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)​จำนวน 6 อัตรา
– พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง)​​จำนวน 32 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
– วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร) จำนวน 9 อัตรา
– พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม) จำนวน 50 อัตรา

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษ
– วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​จำนวน 5 อัตรา
– พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง)​​จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://railway.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4-18 มีนาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.