วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาศาสตร์บัณฑิต วุฒิ ม.6 59 อัตรา รับสมัคร 1 มีนาคม – 2 เมษายน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 59 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาศาสตร์บัณฑิต วุฒิ ม.6 59 อัตรา รับสมัคร 1 มีนาคม – 2 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– พยาบาลศาสตร์บัณฑิต จำนวน 59 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในแผนกการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนกการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
– เพศหญิง อายุ 17 – 20 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2542 – 2545)
– มีผลหรือกำลังรอผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
– ผู้สมัครต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่มากกว่า 65 กิโลกรัม

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ https://rtncn.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.