กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นนายทหาร วุฒิ ปวช. 50 อัตรา รับสมัคร 4 – 6 มีนาคม

กรมสรรพาวุธทหารบก 50 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นนายทหาร วุฒิ ปวช. 50 อัตรา รับสมัคร 4 – 6 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.จำนวน 19 อัตรา
– ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรวุธ จำนวน 12 อัตรา
– ชกท.ส่งกำลังกระสุน จำนวน 7 อัตรา
2.ชกท.ช่างอาวุธ จำนวน 8 อัตรา
3.ชกท.ช่างยานยนต์ จำนวน 23 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรวุธ และ ชกท.ส่งกำลังกระสุน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยกรรม , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ชกท.ช่างอาวุธ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องกล , สาขาไฟฟ้า , สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาโลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ชกท.ช่างยานยนต์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคมกรมสรรพาวุธทหาร ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.