กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 59 อัตรา รับสมัคร 1 – 31 มีนาคม

กองบัญชาการกองทัพไทย 59 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 59 อัตรา รับสมัคร 1 – 31 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 9 อัตรา
– ตำแหน่งนายทหารตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มตำแหน่งนายทหารการเงิน จำนวน 2 อัตรา
– กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล(1) จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มตำแหน่งนายทหารคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
– ลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2.นายทหารประทวน 50 อัตรา
– กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 10 อัตรา
– กลุ่มตำแหน่งพลขับ จำนวน 20 อัตรา
– กลุ่มตำแหน่งการเงิน(1) จำนวน 3 อัตรา
– กลุ่มตำแหน่งการเงิน(2) จำนวน 12 อัตรา
– กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
– กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง
– ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ เว้นตำแหน่งพลขับต้องอายุ 22 – 30 ปีบริบูรณ์
– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเกณฑ์ทหารและรับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
– ผู้สมัครสอบเพศชายต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และผู้สมัครสอบเพศชายต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีดัชนีความหนาของร่างกายไม่เกิน 30 ไม่เป็นโรคเท้ายึดติด และไม่เป็นโรคตาบอดสี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.