บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 16 อัตรา รับสมัคร 24 กุมภาพันธื – 9 มีนาคม

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 16 อัตรา รับสมัคร 24 กุมภาพันธื – 9 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ(ส่วนมาตรฐานความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
2.ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล(ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลนนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา
3.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร(ส่วนบริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
4.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล(ส่วนบริหารโครงข่าย) จำนวน 1 อัตรา
5.ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม(ส่วนวิศวกรรมโครงข่ายหลัก IP) จำนวน 1 อัตรา
6.ฝ่ายควบคุมโครงข่าย(ส่วนประสานงานโครงข่ายหลัก) จำนวน 1 อัตรา
7.ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ(สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา) จำนวน 1 อัตรา
8.ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ(สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 สตูล) จำนวน 1 อัตรา
9.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง(ส่วนสนับสนุนงานบริการ) จำนวน 1 อัตรา
10.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง(สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตะพานหิน) จำนวน 1 อัตรา
11.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง(สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชัยบาดาล) จำนวน 1 อัตรา
12.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก(สำนักงานบริการลูกค้า กสท หัวหิน) จำนวน 1 อัตรา
13.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้(สำนักงานบริการลูกค้า กสท ภูเก็ต) จำนวน 1 อัตรา
14.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ(ส่วนบริหารโครงข่าย) จำนวน 1 อัตรา
15.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ(สำนักงานบริการลูกค้า กสท สุรินทร์) จำนวน 1 อัตรา
16.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก(สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปลวกแดง) จำนวน 1 อัตรา

การสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://career.cattelecom.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธื – 9 มีนาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.