โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วุฒิ ป.ตรี 35 อัตรา รับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ – 4 มิถุนายน

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 35 อัตรา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วุฒิ ป.ตรี 35 อัตรา รับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ – 4 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 35 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร์
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://rpca-admission.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 4 มิถุนายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.