กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 7 อัตรา รับสมัคร 9 – 24 มีนาคม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 7 อัตรา รับสมัคร 9 – 24 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการทรัพยากรธรณี จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

2.นักวิชาการทรัพยากรธรณี จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

3.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแบบแผน จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

5.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

6.นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

7.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://gdf.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 มีนาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.