กรมพัฒนาพลังงานทดแทน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ปวท./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 16 มีนาคม – 3 เมษายน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 15 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ปวท./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 16 มีนาคม – 3 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแบบแผน จำนวน 3 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
– วุฒิ ปวช. , ปวท. และ ปวส.

3.นักวิชาการพลังงาน จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

4.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิ ปวช. , ปวท. และ ปวส.

7.เจ้าพนักงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.