การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานอัตราทั่วไปและอัตราส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายอัตรา รับสมัครเร็ว ๆ นี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานอัตราทั่วไปและอัตราส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายอัตรา รับสมัครเร็ว ๆ นี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
– ไม่มีกำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
– อายุและผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์กำหนด
– ระดับวุฒิ ปวช./ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
– ระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
– ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

ทั้งนี้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และเป็นการทดสอบส่วนบุคคลเท่านั้น


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.