สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒื ป.ตรี ต้องผ่านภาค ก. 20 อัตรา รับสมัคร 13 มีนาคม – 2 เมษายน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 20 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒื ป.ตรี ต้องผ่านภาค ก. 20 อัตรา รับสมัคร 13 มีนาคม – 2 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์ได้ที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.