กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ 25 อัตรา รับสมัคร 16 – 20 มีนาคม

กรมสุขภาพจิต 25 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ 25 อัตรา รับสมัคร 16 – 20 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com/ 16 – 20 มีนาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.