วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาศาสตร์บัณฑิต 100 อัตรา รับสมัคร 6 มกราคม – 17 เมษายน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 100 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาศาสตร์บัณฑิต 100 อัตรา รับสมัคร 6 มกราคม – 17 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน 20 อัตรา
– ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 75 อัตรา
– ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนกการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ
– มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
– ชาย-หญิง อายุ 18 – 25 ปี
– มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://rtanc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 17 เมษายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.