วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.6 60 อัตรา รับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 60 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.6 60 อัตรา รับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 60 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศ ชาย-หญิง อายุ 16 – 45 ปี
– มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
– ผู้สมัครเพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://nursepolice.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.