กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นประทวน 70 อัตรา รับสมัคร 30 มีนาคม – 2 เมษายน

กรมการเงินทหารบก 70 อัตรา

กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นประทวน 70 อัตรา รับสมัคร 30 มีนาคม – 2 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นายทหารชั้นประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
– นายทหารชั้นประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นายทหารชั้นประทวนชาย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 30 ปี
– ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและหรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในวันที่สมัครสอบ
– มีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76 – 79 เซนติเมตร

นายทหารชั้นประทวนหญิง
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 30 ปี
– น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และมีความสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาอย่างน้อย 6 หน่อยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร 022977624

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.