กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 30 มีนาคม – 30 เมษายน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 5 อัตรา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 30 มีนาคม – 30 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์

2.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dbd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.