วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.6 80 อัตรา รับสมัคร 6 มกราคม – 5 มิถุนายน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 80 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.6 80 อัตรา รับสมัคร 6 มกราคม – 5 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 80 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ชาย-หญิง อายุ 18 – 29 ปี
– มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://rtanc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 5 มิถุนายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.