การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงาน เพื่อเข้าปฏิบัติงาน 93 อัตรา รับสมัคร 23 – 27 มีนาคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงาน เพื่อเข้าปฏิบัติงาน 93 อัตรา รับสมัคร 23 – 27 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ประกาศเลขที่ 958 จำนวน 38 อัตรา ประกอบด้วย
– ผู้ช่วยช่าง จำนวน 21 อัตรา
– ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 14 อัตรา
– ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– บุคคลภายนอกที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปีในวันยื่นใบสมัคร
– ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า ในสังกัด กฟน.1 ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.ประกาศเลขที่ 959 จำนวน 55 อัตรา ประกอบด้วย
– ผู้ช่วยช่าง จำนวน 19 อัตรา
– ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 36 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– บุคคลภายนอกที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปีในวันยื่นใบสมัคร

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่อาคาร 3 ชั้น 3 น้องนพบุรีศรีนครพิงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 โทรศัพท์ 0-5324-1018 ต่อ 10970-71 , 10907 และ 10002 โทรสาร 0-5324-0125

ประกาศเลขที่ 958 : ประกาศเลขที่ 959


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.