กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 17 อัตรา รับสมัคร 19 มีนาคม – 9 เมษายน

กรมโยธาธิการและผังเมือง 17 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 17 อัตรา รับสมัคร 19 มีนาคม – 9 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
5.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
6.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 9 เมษายน สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.