ทดลองทำข้อสอบ ก.พ. เพื่อเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. ปี 2563 เข้าไปทำข้อสอบได้ที่นี่

เตรียมสอบ ก.พ.

ทดลองทำข้อสอบ ก.พ. เพื่อเตรียมสอบ ภาค (ภาค ก.) ของ ก.พ. ปี 2563 เข้าไปทำข้อสอบได้ที่นี่

วิชาที่ใช้ในการสอบ ก.พ.

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ทดลองทำข้อสอบ ก.พ. แบบออนไลน์ ได้ที่นี่

วิชาความสามารถทั่วไป | วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา | วิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.