ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มตำแหน่งงาน

– เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน ทีมบริหารหลักประกัน  (ปิดรับสมัคร วันที่ 6 เมษายน 2563)
– เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 6 เมษายน 2563)

กลุ่มสาขาวิชา

– ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากร(ปิดรับสมัคร วันที่ 5 เมษายน 2563)

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี

– นักวิจัย / นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
– ด้านการเงิน
– ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ด้านเศรษฐศาสตร์
– ตำแหน่งงานด้านอื่นๆ
– ด้านกฎหมาย
– ด้านบัญชี
– กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
– โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/app/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx?MenuType=1


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.