ทดลองทำข้อสอบตำรวจ แจกแนวข้อสอบตำรวจ เพื่อเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ ปี 2563 เข้าไปทำข้อสอบได้ที่นี่

ทดลองทำข้อสอบตำรวจ แจกแนวข้อสอบตำรวจ เพื่อเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ ปี 2563 เข้าไปทำข้อสอบได้ที่นี่

วิชาที่ออกข้อสอบตำรวจ

สายปราบปราม

1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
2. ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ
3. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ
4. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จำนวน 30 ข้อ
5. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ
6. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

สายอำนวยการ

1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ
2. ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ
3. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 ข้อ
4. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จำนวน 40 ข้อ
5. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ

เข้าไปทำข้อสอบเพิ่มเติม

577359
Created on By kelwinkongkaew

แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม-อำนวยการ 2562

แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม-อำนวยการ 2562 เพื่อเตรียมสอบนายสิบตำรวจ

1 / 40

While she…………a picture, my mother came in the room.

2 / 40

Although he had an serious accident, he got…………..injury.

3 / 40

John cut hims while he was……………vegetable.

4 / 40

A car……………in the middle of the road.

5 / 40

In recent year, American “fast food” restaurants become………….popular in Thailand.

6 / 40

มีนักเรียน 40 คน นักเรียนใส่เสื้อแดง 15 คน ใส่เสื้อเหลือง 20 คน นักเรียนใส่เสื้อเหลืองที่ไม่ชอบใส่เสื้อแดง 12 คน นักเรียนที่ใส่เสื้อแดง มีทั้งหมดกี่คน

7 / 40

คะแนนสอบ 5 ครั้ง คะแนนเฉลี่ย 85 ฐานนิยม 80 มัธยฐาน 86 อยากทราบว่าคะแนนสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่

8 / 40

พ่อแม่แยกทางกัน เด็กสาวอยู่กับยายและตั้งท้องในวัย 14 ปี นั่นคือปัญหาอะไร

9 / 40

ถังใบหนึ่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 10 เมตร ถังใบนี้จุน้ำได้กี่ลิตร

10 / 40

หาค่าเฉลี่ยในไมโคซอฟต์ เอ็กเซลล์ ต้องกดตัวไหน

11 / 40

หลักผู้บริหารหรือผู้ปกครองต้องมีคือข้อใด

12 / 40

คำสั่งใดใน word ที่ทำให้ตัวอักษรกระจายซ้ายขวา

13 / 40

3(4 - x) > 4 – x

14 / 40

ข้อใดใช้คำทับศัพท์เขียนถูกต้อง

15 / 40

มะละกอ แตงโม ทับทิม จงหาข้อที่ความสัมพันธ์กับโจทย์กำหนด

16 / 40

ประเทศที่ไม่ได้ทำข้อตกลง RCEP

17 / 40

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งถัดไปประเทศใดเป็นเจ้าภาพ

18 / 40

นายแดงมีที่ดิน 3 ไร่ 4 งาน 200 ตารางวา นายดำมีที่ดิน 11 งาน 300 ตารางวา อยากทราบว่านายดำมีที่ดินน้อยกว่านายแดงกี่ตารางวา

19 / 40

สำเร็จ : ดีใจ :: ล้มเหลว : ?

20 / 40

เบราว์เซอร์ที่มาพร้อม Windows 10 คือ

21 / 40

ขายมือถือเครื่องละ 26,000 ได้กำไร 30% ถ้าขายเครื่องละ 22,000 จะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่

22 / 40

ภูเขา : ต้นไม้ :: ทะเล : ?

23 / 40

ตัวย่อเว็บไซต์ที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษธิการคือข้อใด

24 / 40

วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ

25 / 40

ประเทศใดที่ใช้ระบบ Civil Law

26 / 40

ร้อยละ 0.2 ของ 40000 มีค่าเท่าใด

27 / 40

x^2 + ax – 6 = 0 ค่า a มีค่าเท่ากับข้อใด

28 / 40

หลังจากสามีเสียชีวิตภรรยาสามารถแต่งงานใหม่ภายในกี่วัน

29 / 40

ไฟล์ภาพ เคลื่อนไหวลักษณะโปร่งใส คืออะไร

30 / 40

ประเทศที่เป็นสมาชิก ASEAN ลำดับสุดท้ายคือข้อใด

31 / 40

ในการค้นหาวลี หรือกลุ่มคำใน Google ต้องใช้สัญลักษณ์อะไร

32 / 40

นักเรียนนายสิบปี 63 ยอดรับ 6400 มีผู้สมัคร 49600 คิดเป็นเท่าไร

33 / 40

สีใดในตราสัญลักษณ์ ASEAN ที่ใช้ในการแสดงถึงสันติภาพและความมั่นคง

34 / 40

สินค้าถ้าขายได้ 9000 บาท จะได้กำไร 20% แต่ขายไปในราคา 8250 บาท จะได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาท

35 / 40

มีนักเรียน 3000 คน นักเรียน 1600 คน ถ้ามีนักเรียนหญิงขาดเรียน 50 คน นักเรียนหญิงที่มาเรียนคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของนักเรียนทั้งหมด

36 / 40

โยนลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง โอกาสที่จะได้แต้มตรงกันมีเท่าไหร่

37 / 40

3/2(x - 4) + 10 = , x คือค่าใด

38 / 40

Google ที่เป็นตารางกำหนดวันเวลา คือ

39 / 40

1 ล้านล้านไบต์ เท่ากับ

40 / 40

นายแดงกระชากสร้อย หายไปอย่างรวดเร็ว คือความผิดอะไร

Your score is

The average score is 42%

0%

41261
Created on By kelwinkongkaew

แนวข้อสอบตำรวจ วิชาอนุกรม อุปมา-อุปมัย

แนวข้อสอบตำรวจ วิชาอนุกรม อุปมา-อุปมัย ไว้เตรียมสอบตำรวจทุกสาย

1 / 40

313  326  339  3,412 ...

2 / 40

7  36  125  .....  243

3 / 40

11  10  .....  100  1,001  1,000  100,001

4 / 40

2  12  36  80  150  …  392

5 / 40

4  18  .....  100  180  294  448

6 / 40

89  94  47  24  .....  82  41  21  65  70  35  18  53  58  29  15

7 / 40

2  12  30  …  90  132

8 / 40

7  9  11  15  17  19  ...

9 / 40

247  235  210  200  180  ...

10 / 40

8  9  10  13  12  …

11 / 40

1  11  29  55  …

12 / 40

0  1  8  81  …

13 / 40

32  31  34  32  ...

14 / 40

1  2  4  7  ...

15 / 40

9  30  69  132  ...

16 / 40

22  25  30  40  ...

17 / 40

3  7  13  21  ...

18 / 40

7  9  16  25  ...

19 / 40

11  33  132  660  ...

20 / 40

36  24  12  0  ...

21 / 40

.......... : มะระ :: ลำไย : ………

22 / 40

.......... : เล็บ :: ปอด : ………

23 / 40

.......... : อังกฤษ :: บราซิล : ………

24 / 40

.......... : ประจิม :: วุ่นวาย : ………

25 / 40

.......... : อิฐ :: ข้าวโพด : ………

26 / 40

เรือ : ประทุน :: ?  :  ?

27 / 40

จังหวัด : อำเภอ :: ?  :  ?

28 / 40

ปลา : นก :: ?  :  ?

29 / 40

ทองคำ : สินแร่ :: ?  :  ?

30 / 40

เครื่องเทศ : อาหาร :: ?  :  ?

31 / 40

มหาสมุทร : อ่าว :: ?  :  ?

32 / 40

ต้นไม้ : ป่า :: ?  :  ?

33 / 40

กลุ่ม : เดี่ยว :: ?  :  ?

34 / 40

ใต้ : ประจวบคีรีขันธ์ :: ?  :  ?

35 / 40

สับ : บด :: ?  :  ?

36 / 40

โอเอซิส : ทะเลทราย :: ?  :  ?

37 / 40

จมูก : ใบหน้า :: ?  :  ?

38 / 40

ลําธาร : แม่น้ำ ::  ?  :  ?

39 / 40

เสมียน : สถาปนิก ::  ?  :  ?

40 / 40

อาหาร  :  ?  ::  ?  :  ดื่ม

Your score is

The average score is 39%

0%

81922
Created on By kelwinkongkaew

แจกแนวข้อสอบตำรวจ

แจกแนวข้อสอบตำรวจ สำหรับเตรียมสอบนายสิบตำรวจ

1 / 40

คนมีเงินได้เพราะมีงานทำ คนมีงานทำได้เพราะมีการศึกษา ดังนั้น

2 / 40

ข้อใดเขียนผิด

3 / 40

”ทำไมเขาถึงไม่มาโรงเรียน” ประโยคนี้ควรใสเครื่องหมายวรรคตอนใด

4 / 40

ข้อใดมีคำสะกดผิด

5 / 40

สมปองมี_____ที่ไม่ดีต่อการนำแรงงานต่างชาติมาใช้

6 / 40

จะสร้างจำนวนคี่ที่มีสามหลัก จากเลขโดด 0,3,6,9 ได้ทั้งหมดกี่จำนวน

7 / 40

ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด

8 / 40

อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบไร้สายในระบบเครือข่าย มีชื่อเรียกว่าอะไร

9 / 40

ข่ายงานในรูปแบบใดที่มีความปลอดภัยของข้อมูลต่ำที่สุด

10 / 40

เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศมากที่สุดคือข้อใด

11 / 40

Central Processing Unit : CPU คือ

12 / 40

จะสร้างจำนวนคี่ที่มีสามหลัก จากเลขโดด 0,3,6,9 ได้ทั้งหมดกี่จำนวน

13 / 40

กล่องใบหนึ่งกว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร และสูง 4 เซนติเมตร กล่องใบนี้มีปริมาตรเท่าไร

14 / 40

บาตร ย่าม จีวร

15 / 40

ระนาด ฆ้อง กลอง

16 / 40

ถ้าเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่สามารถเข้าวินโดว์ได้ควรใช้วิธี Boot แบบใด

17 / 40

ถ้าไฟดับระหว่างใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนใดจะช่วยเก็บข้อมูล

18 / 40

ถ้าต้องการพิมพ์โปสเตอร์ต้องใช้เครื่องพิมพ์ ตามข้อใด

19 / 40

หน่วยงานของรัฐใช้เว็บตามข้อใด

20 / 40

เว็บไซต์ที่ใช้ค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ต่าง ๆ เรียกสั้น ๆ ว่าอะไร

21 / 40

การตักบาตรเทโว เป็นพิธีที่ชาวพุทธจัดขึ้นในช่วงเทศกาลใด

22 / 40

วันใดเป็นสำคัญของโลก

23 / 40

หลักธรรมข้อใด สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

24 / 40

ข้อใดต่อไปนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

25 / 40

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธรู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า วันพระธรรม คือวันอะไร

26 / 40

ข้อใดไม่ได้หมายถึง “เมือง”

27 / 40

คำในข้อใดต่างจากพวก

28 / 40

ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียงทั้งหมด

29 / 40

ตัว “ฤ” ในข้อใด อ่านออกเสียงแตกต่างจากข้ออื่น

30 / 40

คำในภาษาต่างประเทศข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

31 / 40

Anymore__________after the start of the play is not allowed in until the interval.

32 / 40

I didn’t__________driving home in the storm so I stayed overnight in a hotel.

33 / 40

The old saucepan will come in__________when we go camping.

34 / 40

She is now taking a more positive__________to her studies and should do well.

35 / 40

My aunt is going to stay with me.

36 / 40

I found the article_____a magazine while I was_____the dentist’s.

37 / 40

How__________flour do we need for the recipe?

38 / 40

The patient__________husband was complaining was very pale.

39 / 40

The play was long and uninteresting so I was__________.

40 / 40

The earth’s climate is changing and the world is becoming__________.

Your score is

The average score is 45%

0%

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

 


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.