กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563

กรมการขนส่งทางบก 15 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการขนส่ง จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2.นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

3.เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา

4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช.ประเภทพาณิชย์กรรม หรือบริหารธุรกิจ

5.ช่างตรวจสภาพรถ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช.สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชายนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.