สำนักงานทางหลวงที่ 10 รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 14 อัตรา รับสมัคร 5 – 12 พฤษภาคม

สำนักงานทางหลวงที่ 10 14 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 10 รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 14 อัตรา รับสมัคร 5 – 12 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักงานทางหลวงที่ 10 รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. 14 อัตรา รับสมัคร 5 – 12 พฤษภาคม

1.พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือได้รับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือประกาศนีย์บัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2.พนักงานโยธา จำนวน 12 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือได้รับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือประกาศนีย์บัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.