กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 48 อัตรา รับสมัคร 27 เมษายน – 19 พฤษภาคม

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 48 อัตรา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 48 อัตรา รับสมัคร 27 เมษายน – 19 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 13 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์

2.นักจัดการงานทั่วไป 21 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3.นักวิชาการเงินและบัญชี 13 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี

4.นิติกร 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://womenfund.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.