กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 83 อัตรา รับสมัคร 7 – 28 พฤษภาคม

กรมที่ดิน 83 อัตรา

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 83 อัตรา รับสมัคร 7 – 28 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา

2.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4.นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์

5.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช.สาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง

6.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช.สาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง

7.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวท./ปวส.) จำนวน 40 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวท./ปวส.สาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง

8.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวท./ปวส.) (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวท./ปวส.สาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง

9.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 พฤษภาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.