กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 21 เมษายน – 13 พฤษภาคม

กรมการแพทย์ 10 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 21 เมษายน – 13 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.)

6.พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

7.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.