กรมชลประทาน รับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ค่าจ้าง 8,000 บาท 80,000 อัตรา สมัครด้วยตนเอง

กรมชลประทาน 80000 อัตรา

กรมชลประทาน รับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ค่าจ้าง 8,000 บาท 80,000 อัตรา สมัครด้วยตนเอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯลฯ กว่า 80,000 อัตราเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ค่าจ้าง

เดือนละ 8,000 บาท

การรับสมัคร

สามารถสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460

cr : https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/432768


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.