สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา รับสมัคร 8 – 14 พฤษภาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา รับสมัคร 8 – 14 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. กลุ่มวิชาเอกทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาเอกทางคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. กลุ่มวิชาเอกทางปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
4. กลุ่มวิชาเอกทางสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5. กลุ่มวิชาเอกทางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
6. กลุ่มวิชาเอกทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.