กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 8 อัตรา รับสมัคร 18 – 22 พฤษภาคม

กรมสรรพสามิต 8 อัตรา

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 8 อัตรา รับสมัคร 18 – 22 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.