การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ค่าจ้าง 390.38 บาท/วัน หลายอัตรา รับสมัคร 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ค่าจ้าง 390.38 บาท/วัน หลายอัตรา รับสมัคร 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานธุรการ
– ค่าจ้าง 390.38 บาท / วัน
– ได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ทางด้านพณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.exat.co.th/index.php/th/hrm/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/category/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%8A-%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B.html ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.