ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 66 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารออมสิน 66 อัตรา

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 66 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างขับรถยนต์ จำนวน 66 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้น
– อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี หรือไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
– มีใบอนุญาติขับรถยนต์
– เพศชายต้นพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร – แบบ สด.43 หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป – แบบ สด.8

การสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.