สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา รับสมัคร 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 17 อัตรา

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา รับสมัคร 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีทุกสาขา

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีทุกสาขา

4.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

5.นายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา
– ปวส.สาขาวิชาสำรวจ โยธา ก่อสร้าง

6.นายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
– ปวส.สาขาวิชาสำรวจ โยธา ก่อสร้าง

7.นายช่างเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา
– ปวส.สาขาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร

8.เจ้าหน้าที่เกษตร จำนวน 1 อัตรา
– ปวส.เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พืชศาสตร์ ช่างกลเกษตร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.