กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 41 อัตรา รับสมัคร 18 – 22 พฤษภาคม

กรมการแพทย์ 41 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 41 อัตรา รับสมัคร 18 – 22 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
2.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 27 อัตรา
3.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
5.นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
6.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
8.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
9.เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ รับสมัคร 18 – 22 พฤษภาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.