กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 55 อัตรา รับสมัคร 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน

กรมควบคุมโรค 55 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 55 อัตรา รับสมัคร 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 15 อัตรา
3.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา
4.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
5.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
6.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
7.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
1.เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
2.นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
3.นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ รับสมัคร รับสมัคร 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.