สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี 193 อัตรา รับสมัคร 8 – 20 มิถุนายน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 193 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี 193 อัตรา รับสมัคร 8 – 20 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี จำนวน 193 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://m-culture.go.th หวัข้อ “การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก” ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 มิถุนายน 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.