กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รับสมัคร 8 – 21 มิถุนายน

กรมเจ้าท่า 8 อัตรา

กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รับสมัคร 8 – 21 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดสมัคร

1.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาบริหารธุรกิจ

2.เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจทุกสาขา ประมงสาขาการเดินเรือ

3.สรั่งเรือ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ

4.นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาสำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง

5.นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาสำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง

6.นักภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ

7.วิทยาจารย์ (ด้านปกครอง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางนิติศาสตร์ทางจิตวิทยา ทางบริหารการศึกษา ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 มิถุนายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.