ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. 22 อัตรา รับสมัคร 1 – 10 กรกฎาคม

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ 22 อัตรา

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. 22 อัตรา รับสมัคร 1 – 10 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดสมัคร

1.ช่างกลโรงงาน จำนวน 12 อัตรา
2.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา
3.ช่างโลหะ จำนวน 6 อัตรา
4.ช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.