องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 7 อัตรา รับสมัคร 8-12 มิถุนายน

องค์การสะพานปลา 7 อัตรา

องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 7 อัตรา รับสมัคร 8-12 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดสมัคร

1.นิติกร 5 จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท นิติศาสตรบัณฑิต/นิติศาสตรมหาบัณฑิต

2.นิติกร 4 จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

3.นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

4.บุคลากร 3 จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์

5.สถาปนิก 3 จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สถาปัตยกรรมหลัก/ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)/ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. สถาปัตยกรรม) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

6.หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ

7.หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา 149 ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.