กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน วุฒิ ม.6 60 อัตรา รับสมัคร 15 – 24 มิถุนายน

กรมการขนส่งทหารบก 60 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน วุฒิ ม.6 60 อัตรา รับสมัคร 15 – 24 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดสมัคร

1.กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 30 อัตรา
– พลขับ สังกัด ขส.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 16 อัตรา
– พลขับ สังกัด ทภ.1. จำนวน 1 อัตรา
– พลขับ สังกัด ทภ.2. จำนวน 3 อัตรา
– พลขับ สังกัด ทภ.3. จำนวน 2 อัตรา
– พลขับ สังกัด ทภ.4. จำนวน 8 อัตรา

2.กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 17 อัตรา
– พลขับ สังกัด ขส.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 8 อัตรา
– ทักษะช่าง สังกัด ทภ.1. จำนวน 3 อัตรา
– ทักษะช่าง สังกัด ทภ.2. จำนวน 1 อัตรา
– ทักษะช่าง สังกัด ทภ.3. จำนวน 3 อัตรา
– ทักษะช่าง สังกัด ทภ.4. จำนวน 2 อัตรา

3.กลุ่มที่ 3 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 13 อัตรา
– พลขับ สังกัด ขส.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่วนกลาง จำนวน 9 อัตรา
– ทักษะช่าง สังกัด ทภ.1. จำนวน 1 อัตรา
– ทักษะช่าง สังกัด ทภ.3. จำนวน 1 อัตรา
– ทักษะช่าง สังกัด ทภ.4. จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิษพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 มิถุนายน 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.