กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 18 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ครูพี่เลี้ยง จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน

2.นักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

3.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา (ปฏิบัติราชการศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสงขลา)
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

5.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา 3 อัตรา (ปฏิบัติราชการสังกัดส่วนกลาง 2 อัตรา และศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา)
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.