สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบใหม่ สอบ ภาค ก. ก.พ. ปี 2563 ดูรายละเอียดได้ที่นี่

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบใหม่ สอบ ภาค ก. ก.พ. ปี 2563

กำหนดการสอบใหม่ สอบ ภาค ก. ก.พ. ปี 2563


งานที่น่าสนใจ