สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา 5 อัตรา รับสมัคร 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 5 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา 5 อัตรา รับสมัคร 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.